پیگمنت لب Tag

پیگمنت لب بعد از جراحی لب شکری لب شکري نوعي اسکار مادر زادي مي باشد که در لب بالا ايجاد شده و نا متقارن بودن داشتن فرم نا مطلوب از نشانه هاي ان مي باشد که ميتوان با جراحي پلاستيک تا حدود زيادي ان را بهبود...